* Povinné údaje

Spoločnosť Ferratum Bank p.l.c. momentálne neposkytuje nové úvery. Spoločnosť bude naďalej poskytovať servis svojim existujúcim klientom a bude vyberať splátky úverov na základe existujúcich zmluvných záväzkov.


V prípade otázok kontaktujte náš zákaznícky servis.
Kontakt pre klientov a verejnosť
Tel.: 02/644 644 64
Po - Pia: 8:00 - 20:00 hod.

E-mail: ferratum@ferratumbank.sk

Oddelenie pohľadávok
platby@ferratumbank.sk
Tel.: 02/210 251 31
Po - Pia: 8:00-18:00 hod.

Kontakt pre médiá
media@ferratumbank.sk

Bankové spojenia:
Tatra banka, a.s.:
2940005417/1100
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4000 5417
Poštová banka, a.s.:
20548540/6500
IBAN: SK81 6500 0000 0000 2054 8540
Platby uhrádzané na staré čísla účtov sú stále prijímané a akceptované.